Stowarzyszenie „Współistnienie” prowadzi Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie od 2005 roku.
Prezesem Stowarzyszenia „Współistnienie" jest Pani Maria Paprocka – Wall.

Dyrektorem Centrum Integracji Społecznej jest Pan Łukasz Wójcicki. Centrum działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z dnia 14 lipca 2003) – kliniki aby pobrać >>>

Ustawa zawiera m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. Centrum prowadzi swoją działalność począwszy od 01 września 2005 r. Od początku istnienia, swoimi działaniami obejmuje 5 Gmin Powiatu Łobeskiego: Łobez, Dobra, Resko, Węgorzyno, Radowo Małe, co w tym okresie rozwoju inicjatyw CIS, było swoistą innowacją.

Zgodnie z art. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Centrum obejmuje swoimi działaniami osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym , czyli takie, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego. W szczególności ustawa dotyczy: bezrobotnych pozostających bez pracy, co najmniej 12 miesiące, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców, osób niepełnosprawnych.

Centrum w kwestii rekrutacji do programu, współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie. W kwestii organizacji praktyk zawodowych Centrum współpracuje z przedsiębiorcami z całego Powiatu. Zgodnie z założeniami ustawy, Centrum Integracji Społecznej swoją działalność prowadzi na dwóch płaszczyznach, tj. reintegracji społecznej i zawodowej (które zostały szczegółowo opisane w punkcie 2) reintegracja społeczna i 3) reintegracja zawodowa).

Dysponujemy budynkiem o powierzchni około 1300 m2, który w całości jest własnością Stowarzyszenia „Współistnienie”. W budynku są 3 sale szkoleniowe z dostępem do multimediów (projektor, ekran, komputer itp.). Sale są umeblowane. W budynku znajduje się stołówka i kuchnia gotowa obsłużyć do 100 osób. Parking przy i obok budynku gotowy jest na około 25 aut. Pomieszczenia biurowe posiadają dostęp do internetu, sprzętu biurowego (tel./ fax, urządzenia biurowe). Budynek znajduje się 10 minut drogi od Dworca Głównego PKP i PKS. Posiadamy mobilny sprzęt komputerowy niezbędny dla realizacji warsztatów komputerowych w ilości 18 sztuk.

_MG_9603.jpg_MG_9629.jpg_MG_9620.jpg_MG_9602.jpg_MG_9595.jpg_MG_9617.jpg_MG_9608.jpg_MG_9597.jpg_MG_9623.jpg_MG_9599.jpg_MG_9789.jpg_MG_9600.jpg