Aktualnie realizowane projekty:

 • „Razem od nowa” - 2 601 132,45 zł – aktywizacja społeczna i zawodowa 90 osób bezrobotnych, mieszkańców Gmin: Łobez, Dobra, Radowo Małe.
 • „Kierunek 50 plus” - 696 033,80 zł – aktywizacja społeczna i zawodowa 30 mieszkanek z Gminy Łobez i Węgorzyno.
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z Gminy Łobez, Węgorzyno, Dobra.

Zakończone projekty:

 • Ze środków SPO RZL – „Kiedy nadejdzie lepsze jutro…” – 726 350,00 zł – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,
 • „Przeciw wykluczeniu” – 1 507 355,61 zł – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,
 • „Punkt wsparcia zachodniopomorskich inicjatyw” – 590 500,00 zł
 • „Zachodniopomorskie Centrum Ekonomii Społecznej w Łobzie” – 1 552 506,00 zł – promocja działań związanych z ekonomią społeczną, prowadzenie warsztatów, spotkań, konferencji dotyczących ekonomii społecznej, prowadzenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w ramach Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie,
 • „Zachodniopomorskie Centrum Ekonomii Społecznej w Łobzie, edycja druga” – 1 987 212,87 zł – promocja działań związanych z ekonomią społeczną, prowadzenie warsztatów, spotkań, konferencji dotyczących ekonomii społecznej, prowadzenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych w ramach Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie.

Kampania społeczno – edukacyjna

Stowarzyszenie „Współistnienie” było inicjatorem partnerstwa „Aktywni – Razem”. W skład którego wchodzą członkowie z poszczególnych gmin Powiatu Łobeskiego:

 • Stowarzyszenie „Współistnienie” w Łobzie – organ inicjujący,
 • Gmina Łobez – współfinansowanie kampanii,
 • Gmina Węgorzyno – współfinansowanie kampanii,
 • Gmina Radowo Małe – współfinansowanie kampanii,
 • Gmina Dobra – współfinansowanie kampanii,
 • Centrum Kultury w Resku – współfinansowanie kampanii,
 • Łobeski Dom Kultury w Łobzie – wsparcie techniczne,
 • Powiat Łobeski – współfinansowanie kampanii,

W dniach 10-14.09.2012 r., partnerstwo „Aktywni-Razem” zorganizowało kampanię społeczno – edukacyjną „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży”. Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która odwiedziła wszystkie gminy Powiatu Łobeskiego (5 gmin) odbyła kilkanaście spotkań z młodzieżą w gimnazjach i szkołach średnich, a ponadto z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej, nauczycielami i mieszkańcami poszczególnych Gmin. W kampanii wzięło udział blisko 2 tysiące osób.

_MG_9825.jpg_MG_9822.jpg_MG_9810.jpg_MG_9816.jpg_MG_9823.jpg_MG_9824.jpg_MG_9815.jpg_MG_9827.jpg_MG_9820.jpg_MG_9828.jpg_MG_9826.jpg