7 kwietnia 2017 r. w Łobzie, w siedzibie Urzędu Miejskiego zostało podpisane porozumienie dotyczące rewitalizacji terenu „Polany”  (tzw. Patelni) pomiędzy Gminą Łobez, reprezentowaną przez Pana Piotra Ćwikłę Burmistrza Łobza, a Stowarzyszeniem „Współistnienie”/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie, reprezentowanym przez Pana Łukasza Wójcickiego.

      W ramach porozumienia podczas zajęć z reintegracji zawodowej zostaną wykonane następujące prace: wyczyszczenie i utwardzenie terenu „Polany”, postawienie dwóch wiat piknikowych o łącznej powierzchni 32m2 wraz ze stołami i ławkami, montaż koszy na śmieci oraz przygotowanie murowanego paleniska. Gmina Łobez zabezpieczyła materiały niezbędne do wykonania zadania, którego termin zakończenia planowany jest na czerwiec 2017 r., a prace wykonane przez Stowarzyszenie „Współistnienie” / Centrum będą miały charakter bezpłatny. 

                                  Burmistrz Łobza Piotr Ćwikła i Dyrektor Stowarzyszenia "Współistnienie" Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa"

                                  w Łobzie Łukasz Wójcicki