W kwietniu 2017 roku zaczęły się prace rewitalizacyjne „Polany” w Łobzie. Uczestnicy oczyścili teren, zgarbili liście, wykosili trawę.

 

Kolejnym etapem prac było wytyczenie miejsca pod wiaty piknikowe.

 

Następnie wyłożono kostką polbrukową fundamenty pod wiaty i wymurowano palenisko.

 

Na fundamentach postawione zostały drewniane konstrukcje wiat piknikowych.

 Dach wiat piknikowych został pokryty gontem bitumicznym.

Ostatnim etapem było zamontowanie stołów piknikowych w wiatach.

 

11.JPG5.jpg2.jpg10.jpg3.jpg4.jpg9.jpg7.jpg1.jpg6.jpg8.jpg12.JPG