Dnia 08.06.2017 r. miało miejsce spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia "Współistnienie" Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa", którego uczestnikami byli: Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Pani Anna Nowak oraz Dyrektor Centrum Pan Łukasz Wójcicki.

     Tematem spotkania było zapoznanie się z działalnością Centrum oraz kierunkami dalszego rozwoju. Poruszone zostały też kwestie polityki aktywnej integracji w naszym regionie oraz nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym.