16 stycznia 2017 r. podpisana została umowa dotycząca oferty realizacji zadania publicznego pomiędzy Powiatem Łobeskim reprezentowanym przez Starostę Łobeskiego Pawła Marka oraz Członka Zarządu Powiatu Łobeskiego Jarosława Żuka, a Stowarzyszeniem "Współistnienie" reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie Łukasza Wójcickiego.

     Zlecona została realizacja zadania publicznego pod tytułem: Powiatowy Program "ZEBRA" - Aktywizacja osób pozostających bez pracy          i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Łobeskiego w 2017 r.

     W ramach zadania 10 uczestników Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Łobzie zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych oraz porządkowaniem dróg poboczy i chodników w obrębie powiatu łobeskiego. Uczestnicy wykaszają pobocza wzdłuż pasów drogowych, zamiatają chodniki,ulice, plewią, hakają, przycinają żywopłoty, koszą trawniki.

 

artykul-6.jpgartykul-1.jpgartykul-8.jpgartykul-9.jpgartykul-7.jpgartykul-4.jpgartykul-3.jpgartykul-11.jpgartykul-2.jpgartykul-5.jpgartykul-10.jpg