W czerwcu ruszył projekt "Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku" mający na celu przeprowadzenie kompleksowych usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym oraz przywrócenie na rynek pracy i do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym 96 mieszkańców Gminy Resko.

     Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Głównym wnioskodawcą jest Gmina Resko, a partnerem projektu Stowarzyszenie "Współistnienie"/ CIS "Od Nowa" w Łobzie.

     Powstały dwie grupy zawodowe:

  • gastronomiczna
  • remontowo-budowlano-porządkowa

     Uczestnikom projektu zaplanowano zajęcia grupowe m.in. zajęcia praktyczno-techniczne, warsztaty kulinarne na bazie produktów z PO Pomoc Żywnościowa, doradztwo z kompetencji cyfrowych czy naukę drobnych prac domowych. Zaplanowano również poradnictwo indywidualne z psychologiem, mediatorem czy doradcą zawodowym. Dodatkowo w ramach GCAL będą funkcjonowały Centrum Wolontariatu, Klub Gier Planszowych czy Bank Czasu, które będą wspierały środowisko osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

     Obok aktywnej integracji projekt przyczyni się do zminimalizowania negatywnych skutków występujących problemów w Gminie Resko m.in. niskiej aktywności osób niepełnosprawnych. Powodzenie projektu to również integracja społeczna mieszkańców Gminy Resko, nauka kultury i spędzania wolnego czasu.

    Doświadczenie Centrum Integracji Społecznej pokazuje, że nie brak kwalifikacji dyskredytuje pracownika, bo prace fizyczne może wykonywać praktycznie każdy, tylko brak kultury, niepunktualność, brak rzetelności czy nieumiejętność współpracy w grupie. Nauka w ramach reintegracji społecznej przy wsparciu instruktora i trenera pracy będzie wykorzystywana podczas zajęć praktycznych w ramach reintegracji zawodowej.