Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

Operacja pn.: „Przebudowa istniejącego placu zabaw w mieście Resko”

 

 

 

realizowana będzie w 2018 roku przez Stowarzyszenie „Współistnienie”

z siedzibą w Łobzie przy ulicy Drawskiej 6, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy

nr 00207-6935-UM1610311/17 podpisanej w dniu 09.11.2017 r.

 

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie 4.6 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i nowoczesnego miejsca rekreacji, aktywnego wypoczynku, kreatywnej zabawy oraz sportu poprzez przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego oraz mini siłownią w mieście Resko. Operacja uwzględnia wszystkie 4 grupy defaworyzowane poprzez zamontowane 18 elementów wyposażenia placu zabaw oraz korzystnie wpłynie na integracje społeczną wszystkich uczestników. Operacja znacząco poprawi jakość przestrzeni publicznej, pod kątem funkcjonalnym i estetycznym.