16.04.2015 w siedzibie Stowarzyszenia „Współistnienie” odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  „Współistnienie”, gdzie Prezes Stowarzyszenia – Maria Paprocka – Wall opowiedziała o działaniach Stowarzyszenia w 2014 r. a Agnieszka Kardasz opowiedziała o działaniach Centrum Integracji Społecznej i planach na najbliższy czas.