W dniu 8 marca 2018 w Warszawie została zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018 r. " realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020".

Na potrzeby realizacji niniejszego projektu zawiązano partnerstwo z czterema gminami powiatu łobeskiego (Łobez, Węgorzyno, Dobra, Radowo Małe), które od 2006 r. ściśle współpracują z CIS.

Uczestnicy projektu wraz ze swoimi rodzinami zostaną objęci indywidualnym i grupowym wsparciem specjalistów z obszaru reintegracji społecznej tj. doradcy zawodowego, doradcy rodzinnego, trenera pracy, pracownika socjalnego.

Każdy z uczestników zrealizuje dostosowaną do jego potrzeb ścieżkę reintegracji społeczno - zawodowej, która będzie podlegała elastycznej ewaluacji w czasie trwania projektu.

 20 marca zostały podpisane Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego z 10 mieszkańcami powiatu łobeskiego, a po kilku dniach od rozpoczęcia zajęć można już zauważyć pierwsze rezultaty. Uczestnicy pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu wykonali szereg prac porządkowych na Polanie Jahna tzw. „Patelni” w Łobzie przygotowując ją do sezonu.

 

zdjcie 1.jpgzdjcie 6.jpgzdjcie 3.jpgzdjcie 4.jpgzdjcie.jpgzdjcie 5.jpgzdjcie 2.jpg

 

.