Unieważnienie zapytania ofertowego Nr 01/07/2019 z dnia 29.07.2019 r. (data publikacji 29.07.2019 r.)       

      

            W dniu 29.07.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę namiotu handlowego białego o wymiarach szer. 8m i dł. 12m.

 

            Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.

 

UZASADNIENIE

 

            W ramach postępowania wpłynęła dwie oferty, "TRAWGOL" Łukasz Chody Mysłowice 26, 78-314 - oferta została oznaczona nr 1, oraz FUH " SMAD-KOP" Dariusz Szczygieł, Ząbrowo 14/3, 78-312 Lekowo - oferta została oznaczona nr 2.         

Oferta nr 1 wpłynęła w wyznaczonym, w zapytaniu ofertowym terminie, spełniła warunki udziału w postępowaniu. Jednak cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta nr 2 wpłynęła w wyznaczonym, w zapytaniu ofertowym terminie, spełniła warunki udziału w postępowaniu. Jednak cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

  

            W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie ofertowe. Powodem unieważnienia są oferty złożenie na wartość przekraczającą kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.