ZAWIADOMIENIE

 

 

Znak: Nr 01/08/2019                                                 

 Dotyczy: Zapytania ofertowego

na dostawę namiotu handlowego białego o wymiarach szer. 8 m i dl. 12m

 

 

Niniejszym zawiadamia się, że Zamawiający postanowił wybrać ofertę Wykonawcy:

TRAWGOL,

Łukasz Chudy,

Mysłowice 26;

78-314 Sławoborze,

Cena oferty: 11 580,00 zł brutto

 

Uzasadnienie: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta złożona zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta z najniższą ceną.

 

 

Zestawienie ofert:

 

  1. TRAWGOL , Łukasz Chudy, Mysłowice  26, 78-314 Sławoborze

Cena oferty 11 580,00 zł brutto

 

  1. SMAD-KOP, Dariusz Szczygieł, Ząbrowo  14/3, 78-312 Lekowo

Cena oferty: 12 00,00 zł brutto