ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/10/2019

na dostawę 40 sztuk krzeseł konferencyjnych


W związku z realizacją zasady rozeznania rynku, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę.

 1. Zamawiający: Stowarzyszenie „Współistnienie”
 2. Drawska 6, 73-150 Łobez, tel. 91 397 36 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest samochód 9-osobowy posiadający poniższe cechy:

 

typ: krzesło ISO

kolor: szare

stelaż: chromowany

 

 

Obowiązki Wykonawcy:

 • Dostarczenie przedmiotu zamówienia na własny koszt.
 • Dostarczenie wraz z towarem pisemnej gwarancji producenta.

 

Opis sposobu obliczania ceny:

 • Cenę oferty należy podać w złotych polskich w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
 • Podstawą wyceny oferty jest niniejszy opis przedmiotu zamówienia. Cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu.
 • Cena może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.
 • Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonywania) zamówienia.
 • Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

 

 1. Kryterium oceny ofert: Cena 100%
  Cena musi być podana w złotych polskich, w kwocie brutto (z uwzględnieniem podatku VAT).

Cena obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (załącznik nr 1). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, lub inną trwałą techniką. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 2/10/2019”. Ofertę złożyć można osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 105 (sekretariat), za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia 11.10.2019r., do godziny 14:00.

 

 

 

Wiesław Lorent

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej

„Od Nowa”